Blogg

Outsourcing ger digital konkurrenskraft

[fa icon="calendar'] 2017-jun-20 09:00:00 / av Gustav Tjernström posted in it som tjänst, digitalisering

[fa icon="comment"] 0 Comments

Vad är receptet till en digitalt konkurrenskraftig verksamhet? Förutom att ta rätt strategiska steg i utvecklingen av ert företag handlar det om att lägga fokus på rätt saker. Du är inte ensam om att vilja ha möjligheten att lägga mer tid på att utveckla företaget istället för att hantera den dagliga driften och eventuella störningar som uppkommer.

Egentligen handlar det om en enkel ekvation: Din IT-leverantör hanterar drift och användarproblem genom outsourcing och du kan lägga fokus på din affär. Det finns också en rad andra anledningar som pekar mot att IT som tjänst kan vara mer lönsamt, nämligen:

 

Läs mer[fa icon="long-arrow-right"]

Så skapar du långsiktigt lönsam IT

[fa icon="calendar'] 2017-jun-13 09:00:00 / av Anders Strömsten posted in it som tjänst, servermiljö

[fa icon="comment"] 0 Comments

Är du IT-chef eller IT-ansvarig och har känt trycket från verksamhet och ledning på att minska IT-kostnaderna och samtidigt producera smartare IT? Du är inte ensam – Tendenserna på IT-marknaden visar idag att IT-verksamheterna måste axla en ny typ av ledarskap för att inte gapet mellan förmåga och förväntan ska växa. I klarspråk – IT måste leverera ökad produktivitet och effektivitet samtidigt som kostnaderna ska minska. Här visar vi hur!

Läs mer[fa icon="long-arrow-right"]

Därför behöver vi fler kvinnor i IT-branschen

[fa icon="calendar'] 2017-jun-09 09:05:35 / av Andreas Gärdsback posted in Kvinnor i IT-branschen

[fa icon="comment"] 0 Comments

Nu i dagarna går tusentals ungdomar ur skolan och framför dem står nya utmaningar. Jag hoppas att en stor del av dem ser IT-branschen som en möjlig framtida arbetsplats, inte minst de kvinnliga studenterna som verkligen behövs i vår bransch. Med den här artikeln vill jag lyfta fram några fördomar som finns, och visa att det finns plats även för kvinnor i IT-branschen.

Att skapa en jämställd arbetsmiljö är givetvis något som vi alltid strävar efter på våra arbetsplatser. Jämställdhet som rör både arbetsmiljö, rättigheter och förmåner, men också en jämnare könsfördelning mellan män och kvinnor. Hur ska vi i IT-branschen kunna nå upp till detta? Till en början vill jag ta upp några myter som kan verka avskräckande och slå hål på dem.

Läs mer[fa icon="long-arrow-right"]

5 digitala krav från medarbetarna och hur du lever upp till dem

[fa icon="calendar'] 2017-jun-08 09:46:20 / av Hanna Lindberg posted in it som tjänst, mobilitet

[fa icon="comment"] 0 Comments

 

Har ditt företag följt med i den digitala utvecklingen och erbjuder de verktyg som krävs för att medarbetarna ska kunna arbeta effektivt digitalt? Den digitala utvecklingen driver på efterfrågan på tjänster och verktyg från både kundsidan och medarbetarsidan, vilket ställer digitala krav på IT-avdelningarna. Läs våra tips för att hänga med!

 

Läs mer[fa icon="long-arrow-right"]

Är företaget förberett på framtida cyberattacker?

[fa icon="calendar'] 2017-jun-07 08:16:25 / av Stefan Nilsson posted in IT-säkerhet, FunktionsIT

[fa icon="comment"] 0 Comments

Det händer mest hela tiden nu, en skrämmande vardag som vi måste anpassa oss till, och det snabbt. Nyligen var det WannaCry som spreds som en löpeld runt världen. Ett virus som även är en mask och som attackerar Windows-enheter som inte uppgraderats enligt den plan som Microsoft erbjuder. Masken planterar sedan ett så kallat ransomeware-virus som låser enheten och uppmanar användaren att betala en summa pengar för att enheten skall låsas upp igen.

I grunden är detta inget nytt och gemensamt för de flesta cyberattacker är att om man hade följt de rutiner och riktlinjer som antivirus-företagen har med regelbundna uppdateringar så räcker det väldigt långt. Det tråkiga i detta är att det fortfarande finns så många företag som av någon anledning inte vidtar rätt åtgärder eller i värsta fall inga åtgärder alls.

Läs mer[fa icon="long-arrow-right"]

5 viktiga egenskaper hos en IT-leverantör

[fa icon="calendar'] 2017-maj-30 10:00:00 / av Anders Dahl posted in FunktionsIT

[fa icon="comment"] 0 Comments

Idag ställs krav på att IT-avdelningen skall hantera affärs- och finansiella applikationer och processer, server- och nätverkskonfigurationer, informationssäkerhet, inköp av hårdvara och mjukvara, projekt samt personal. Dessutom skall det finnas tid att utveckla långsiktiga strategier samt möta förväntningar om effektivitet i verksamheten. Naturligtvis är det omöjligt för företaget att ha kompetens och expertis inom alla dessa områden och därför blir valet av leverantör än viktigare.

Läs mer[fa icon="long-arrow-right"]

[Intervju] Tre sätt att täppa till företagets säkerhetshål

[fa icon="calendar'] 2017-maj-23 10:00:00 / av Hanna Lindberg posted in IT-säkerhet

[fa icon="comment"] 0 Comments

Ökade cyberhot och avancerade virus som drabbar många företag runt om i världen har lyfts upp i nyheterna den senaste tiden. Hur ska man hantera och hitta företagets säkerhetshål? Jag passade på att ställa några frågor till Fredrik Alexandersson, Systems Architect på Office IT-Partner i Göteborg, som arbetar mycket med säkerhetsfrågor. I intervjun tar vi upp säkerhetshål och misstag som ofta görs på företag idag, samt några enkla tips som kan höja säkerhetsnivån.

Läs mer[fa icon="long-arrow-right"]

Vad innebär GDPR för individen?

[fa icon="calendar'] 2017-maj-16 10:00:00 / av Stefan Nilsson posted in GDPR

[fa icon="comment"] 0 Comments

Hört talas om GDPR? Om inte är det nog hög tid att prioritera frågan i er ledningsgrupp. GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som träder i kraft 25 maj 2018. Det innebär att den gamla lagstiftningen kring PUL (Personuppgiftslagen) kommer ersättas med GDPR. Generellt kan man säga att den nya lagstiftningen kommer bli mer omfattande och framförallt väldigt mycket dyrare om man inte följer den.

Läs mer[fa icon="long-arrow-right"]

IT-chefens strategi för att få en självgående IT-miljö

[fa icon="calendar'] 2017-maj-08 10:00:00 / av Hanna Lindberg posted in IT-miljö, it som tjänst

[fa icon="comment"] 0 Comments

I små och medelstora företag är det inte ovanligt att rollen som IT-ansvarig har hamnat på en person som egentligen har en annan funktion, till exempel som ekonomichef, VD eller en annan tjänsteman. Utan en bakgrund inom IT kan det vara svårt att arbeta strategiskt, kunna minska kostnaderna för IT eller att se IT annat än som en utgift.

Läs mer[fa icon="long-arrow-right"]

5 tips för en lyckad migrering av företagets mail

[fa icon="calendar'] 2017-maj-02 10:00:00 / av Kjell Gabrielsson posted in Lyckad migrering, Office 365

[fa icon="comment"] 0 Comments

Flipp eller flopp?

Skillnaden mellan ett lyckat eller misslyckat projekt handlar ofta om planering. Denna artikel handlar om mailmigreing men grunden i mitt resonemang fungerar på de flesta migreringar. De flesta människor, om det görs på rätt sätt, gillar förändring och utveckling. Problemet med flytt från en lösning till en annan är att användarnas behov inte tas på fullt allvar. Migrering av företagets mail kan låta som ett enkelt projekt men det finns många fallgropar och om det inte görs på rätt sätt kommer det att skapa mycket frustration och irritation i organisationen.

Läs mer[fa icon="long-arrow-right"]
Ladda ner Guide om IT som tjänst